Styrelse

Grums Hyresbostäder AB:s styrelse är politiskt tillsatt utifrån den politiska majoriteten i kommunen. Den väljs om vart fjärde år i samband med riksdags- och kommunval.

Ordförande
Leif Haraldsson (S)

1:e vice ordförande
Tomas Nilsson (S)

Ledamöter
Ulrika Nilsson (S)

Judit Kisch (M)

Jan-Olof Karlsson (SD)

Ersättare
Malin Hagström (S)

Anders Leander (S)

Marianne Lidbäck (S)

Ulrika Jacobs (M)

Roy Vestli (SD)

Uppdaterad: 2020-08-21

Navigera vidare