Regler

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende.

Anslag och meddelanden

Som hyresgäst får du endast sätta upp meddelande och anslag i portar och entréer på särskild markerad plats.

Balkongskydd med mera

Balkongskydd, blomlådor och liknande, får sättas upp efter anvisning av hyresvärden. Denna anvisning är nödvändig då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Fågelmatning

Det är inte tillåtet att mata fåglar genom att kasta eller lägga ut mat till dessa inom våra bostadsområden.

Grilla på balkongen

Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen. Att grilla med kolgrill är tillåtet om grillen står minst 10 m från fastigheten och att det inte ryker in i lägenheterna.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Katter och hundar

Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får heller inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

Måla och tapetsera

Du får själv måla och tapetsera om i din lägenhet i diskreta färger. Arbetet måste dock vara fackmannamässigt utfört. Om vi måste göra om efter dig blir du ersättningsskyldig.

Uppdaterad: 2020-08-21

Navigera vidare