Hemförsäkring

Om olyckan är framme kan du drabbas hårt ekonomiskt om du inte har en hemförsäkring. Detta även om du inte är vållande till skadan i ditt hem eller trappuppgång.

Du har väl inte missat att teckna hemförsäkring?

När du bor i Grums Hyresbostäder AB:s fastigheter har du enligt hyreskontraktet skyldighet att inneha en hemförsäkring under hela kontraktstiden. En hemförsäkring ger dig och din familj en stor trygghet och ger dig ett skydd för skador på både Grums Hyresbostäder AB:s egendom och din egen (möbler m.m).

Vid brand och vattenskada ersätter hemförsäkringen även kringkostnader som uppstår om lägenheten blir obeboelig och du exempelvis tvingas bo på hotell eller hyra en annan lägenhet.

Hemförsäkringen gäller även vid inbrott och om du skulle råka bli överfallen eller ansvarig för skador på andras egendom. Dessutom ingår reseförsäkring och rättsskydd.

Uppdaterad: 2020-08-21

Navigera vidare