Brandsäkerhet

Det finns många enkla saker du kan göra för att förhindra en brand i ditt hem och minska dess konsekvenser.

Om det börjar brinna

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du kan göra det utan risk för dig själv.

Brandvarnare - ett måste

Brandvarnare räddar många liv. Därför har vi monterat brandvarnare i alla lägenheter. Du som hyresgäst har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör den från smuts och damm. Ring 112 om brand uppstår. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. Det får du kostnadsfritt av oss. Om din bostad är större än 60 kvadratmeter bör du ha fler, sätt därför gärna upp fler brandvarnare själv.

Börjar brandvarnaren pipa utan anledning är det dags att byta batteri eller byta ut den. I äldre brandvarnare byter du batteriet själv. I nyare brandvarnare sitter 10-årsbatterier som inte går att byta ut. Då byter du hela brandvarnaren på ditt bovärdskontor.

Testa att brandvarnaren fungerar

Håll in testknappen. Börjar brandvarnaren pipa fungerar batteriet och högtalaren. Testa brandvarnaren en gång i kvartalet eller om du varit borta från hemmet en längre tid.

Testa att röksensorn fungerar genom att blåsa ut en tändsticka strax under brandvarnaren. När röken stiger upp från den släckta tändstickan ska brandvarnaren börja pipa.

Dammsug gärna brandvarnaren när du storstädar, smuts och damm kan vara bidragande faktorer till att den slutar fungera.

Inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner, och en brand där kan få stora konsekvenser. Därför måste trapphuset hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Håll vind, källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Uppdaterad: 2020-08-21

Navigera vidare