Hyra

Här kan du se detaljerat vilken service och vilket underhåll som ingår i hyran och inte. Det finns också extratjänster som du kan betala för om du vill. Du kan även se vad som gäller för uthyrning i andra hand och överlåtelse.

Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Den kan betalas över bankgiro med avi, via autogiro eller e-faktura.
Autogiro
E-faktura

Vad din hyra består av?

Tillsammans med företrädare för Hyresgästföreningen försöker vi hitta en balans mellan underhålls- och serviceutbud samt fastställa en för hyresgästen rimlig hyra.

 • Fasta avgifter
  Fastighetsskatt och ränta kan vi inte påverka, dessa nivåer ligger fast eller är beroende av andras beslut. Andra kostnader, till exempel, värme, el och vatten, är endast till viss del fasta. Här kan vi tillsammans pressa kostnaderna genom olika besparingsinsatser.
 • Rörliga kostnader
  Det finns också rörliga kostnader som vi på Grums Hyresbostäder AB, tillsammans med Hyresgästföreningen, kan påverka. Det kan handla om allmänt underhåll, nya lekplatser, kostnadsfria områdeslokaler, skötselstandard på grönområden och den service vår personal svarar för. Många av de insatser vi gör utförs av upphandlade entreprenörer.

Vad ingår i hyran?

Detta och mycket mer ingår i hyran, fråga oss gärna:

 • rensning av stopp i avloppssystem nedanför vattenlås (du rensar själv golvbrunn och vattenlås)
 • felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring)
 • reparation av källarförråd (inte dina egna hänglås)
 • reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten (inte överslitage eller skador som vållats av dig)
 • service och justering av kranar och packningar.
 • garanti att inomhustemperaturen ska vara minst 20°C dagtid och 18°C nattetid
 • lägenhetsunderhåll när så erfordras
 • städning av fastighetens gemensamma utrymmen (dock ej tvättstuga efter varje tvättid)
 • rimlig snö- och halkbekämpning
 • välvårdad yttre miljö
 • fungerande ytterbelysning samt belysning i fastighetens gemensamma utrymmen
 • reparationer av kyl, frys och spis (dock ej hål på evaporator)

Vad ingår inte i hyran?

Detta ingår inte i hyran:

 • Reparation av teleledningar som inte går till anslutningspunkt till huvudjack
 • Glödlampor och lysrör
 • Byte av hushållssäkringar
 • Enklare stopp i avlopp orsakade av hår eller liknande
 • Dörröppning - se Utelåst

Prislista beställningstjänster

Följande kan köpas från Grums Hyresbostäder AB:

 • Installationer 425 kronor/tim.
 • Byte av lysrör / tändare 100 kronor
 • Byte av ugnslampa 100 kronor
 • Avloppsrensning 200 kronor
 • Batteribyte 50 kronor
 • Digitalt tittöga 1 475 kronor / 148 kr/mån. i 10 mån.

Uthyrning i andra hand

Om du till exempel ska arbeta eller studera på annan ort men inte vill säga upp din lägenhet finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. Detta måste du ansöka om och det ska godkännas av Grums Hyresbostäder AB. En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att lägenheten sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet.

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.

Uppdaterad: 2024-04-12

Kontakt

Anna Kihlström
Uthyrningsansvarig
0555-422 80 växel / val nummer 2
anna.kihlstrom@grums.se

Linnéa Nilsson
Kund- och marknadsansvarig
0555-422 80 växel / val nummer 3
linnea.nilsson@grums.se

Navigera vidare