UTHYRNINGSPOLICY

Grums Hyresbostäder eftersträvar en god relation till dig som hyresgäst för att bygga upp attraktiva och trygga bostadsområden.


KUNDBEDÖMNING

För dig som söker bostad hos Grums Hyresbostäder gäller följande:

• Hyresgästen ska ha fyllt 18 år.

• Hyresgästen ska inte ha några hyresskulder eller andra betalnings-
   anmärkningar

• Hyresgästen ska kunna betala hyran med din inkomst.

• Hyresgästen ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd

En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga.
Med inkomst menas lön, pension, a-kassa, och CSN.
Du får också räkna med barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag samt inackorderingstillägg.

Om du redan bor hos oss och vill byta bostad gäller att du för att få byta ska ha bott i samma lägenhet i minst ett år utan anmärkningar. Hänsyn tas till familjesituation och ekonomiska villkor.


UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL 

Det är 3 månaders uppsägningstid på lägenheter, garage och P-platser.

1 månads uppsägningtid gäller i följande fall:

• Byte till annan lägenhet inom Grums Hyresbostäder AB 

• Hyresgäster som blivit beviljade plats på äldreboende innom
  Grums Kommun

• Dödsfall, dödsboet har rätt till 1 månads uppsägningstid.
   Vid dödsfall ska alla dödsbodelägare skriva på uppsägningen av  
   den avlidnes hyreskontrakt.     

Uppsägningen gäller från kommande månadsskifte, dvs. den 1:e i kommande månad.
Ex. Säger du upp lägenheten den 17 april innebär det att du flyttar ut den 1 augusti. 

Vid uppsägning av hyresavtal skall avtalet undertecknas av den eller de personer som står på avtalet, på baksidan i rutan för uppsägning, och därefter lämnas till Grums Hyresbostäder.


ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du t ex ska arbeta eller studera på annan ort men inte vill säga upp din lägenhet finns möjlighet att hyra ut den i andra hand.
Detta måste du ansöka om, och det skall godkännas av Grums Hyres-bostäder.
En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att lägenheten sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet.

Senast uppdaterad: 2018-05-09


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se