KÖPOLICY

Så här fungerar Grums hyresbostäder AB:s bostadskö:


REGISTRERA DIG 
För att söka lägenhet ska du vara registrerad, du kan anmäla dig från och med att du fyllt 18 år.
För att veta att vi har rätt uppgifter om en lägenhetssökande och att du faktiskt är intresserad, ska du minst var 6:e månad uppdatera din ansökan för att behålla dina köpoäng. Kom ihåg att du är själv ansvarig för att ändra dina personuppgifter, som adress, telefon-nummer, e-post med mera.

KÖPOÄNG
För varje dag som du varit registrerad som sökande hos Grums Hyresbostäder får du en poäng. Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas till någon annan.
Efter att du blivit tilldelad en lägenhet och kontraktet är skrivet nollställs köpoängen och du spärras från att söka ny lägenhet under en period av 12 månader, men du kan ställa dig på nytt i kön och samla köpoäng.

SÖKA LEDIGA LÄGENHETER 
Logga in på ”Mina sidor”, där du kan se vilka lägenheter som är lediga. Lägenheterna läggs ut på hemsidan och ligger ute i sju dagar.
Som lägenhetssökande har du då chansen att göra intresse-anmälningar. Du kan göra max tre intresseanmälningar åt gången.
Din intresseanmälan sparas i två veckor efter att lägenheten tagits bort från vår hemsida. Därefter går det bra att på nytt göra intresse-anmälningar på lediga lägenheter.

FÖRTUR I BOSTADSKÖN
Förtur beviljas för:

  • Medicinska orsaker, kräver läkarintyg och gäller endast invånare i Grums kommun. Läkaren ska intyga att den nuvarande bostadssituationen är akut ohållbar och beskriva vilka krav som ställs på den nya bostaden. Läkarintyget gäller i sex månader från utskrifsdatum. Förturen gäller inte för särskilda bostadsområden.
  • Social förtur vid separation/skilsmässa, ges främst till boende innom GHAB:s lägenhetsbestånd. Förtur vid separation/ skilsmässa gäller endast " med barnperspektiv" det vill säga att det finns barn under 18 år inblandade.
  • Näringlivsförtur, ges till personer som fått minst sex månaders anställning innom Grums kommungräns och bor för långt bort för att pendla. Arbetsgivarintyg krävs.
  • Dödsfall, där ena parten avlider och den kvarvarande har behov av mindre bostad. Förtur ges till boende inom GHAB:s lägenhetsbestånd.

Om man beviljas förtur kan man få max två erbjudanden. Om sökanden tackar nej båda dessa försvinner rätten till förtur.

OM DU FÅR ETT ERBJUDANDE
Fördelning av lägenheter sker efter antal köpoäng.
De sökande med högsta köpoängen får ett erbjudande om att titta på lägenheten och ta ställning till om den är intressant. Lägenheten erbjuds i befintligt skick, därför är det viktigt att du tittar på den innan du svarar.
Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning.
Ett erbjudande om visning syns på ”Mina sidor” och kommer till den e-post adress du angivit eller per brev om du inte angett någon e-postadress. De lägenhetssökande som får ett erbjudande har sju dagar på sig att svara ja eller nej.
Tackar du nej tre gånger på ett erbjudande blir du spärrad i tre månader innan du kan gå in och göra nya intresseanmälningar.

OM DU TACKAR JA TILL ERBJUDANDET
Det är inte säker att du får lägenheten bara för att du svarat ja på erbjudandet.
Vi gör en kreditkontroll och förvissar oss om att du har fast inkomst, goda hyresreferenser samt inte belastas av betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Om kreditkontrollen inte visar på några anmärkningar kontaktar vi dig och gör upp en tid om kontrakts-skrivning.

Senast uppdaterad: 2018-01-24


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se