Om GHAB

Grums Hyresbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Grums kommun.

Vi har cirka 700 lägenheter som hyrs ut som hyresrätter. Ett mindre antal lokaler finns också för uthyrning, då främst affärs- och föreningslokaler. Fastighetsbeståndet finns i Grums, Åshammar (Solhagen) utanför Grums och Slottsbron (Torget).


Senast uppdaterad: 2017-06-13


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se