VAD INGÅR I HYRAN?

Här kan du se detaljerat vilken service och vilket underhåll som ingår i hyran och inte. Det finns också extra tjänster som du kan betala för om du vill.

Detta ingår i hyran:

 • Rensning av stopp i avloppssystem nedanför vattenlås
  (du rensar själv golvbrunn och vattenlås)
 • Felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring)
 • Reparation av källarförråd (inte dina egna hänglås)
 • Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten (inte överslitage eller skador som vållats av dig)
 • Service och justering av kranar och packningar.
 • Garanti att inomhustemperaturen skall vara minst 20°C dagtid och 18°C nattetid
 • Lägenhetsunderhåll när så erfordras
 • Städning av fastighetens gemensamma utrymmen
  (dock ej tvättstuga efter varje tvättid)
 • Rimlig snö- och halkbekämpning
 • Välvårdad yttre miljö
 • Fungerande ytterbelysning samt belysning i fastighetens gemensamma utrymmen
 • Reparationer av kyl, frys och spis (dock ej hål på evaporator)

  Och mycket mer - fråga oss gärna!


Detta ingår inte i hyran:

 • Reparation av teleledningar som inte går till anslutningspunkt till huvudjack
 • Glödlampor och lysrör
 • Byte av hushållssäkringar
 • Enklare stopp i avlopp orsakade av hår eller liknande
 • Dörröppning vid utelåsning


  PRISLISTA BESTÄLLNINGSTJÄNSTER

  Följande kan köpas från Grums Hyresbostäder:
 • Installationer 425 kronor/tim.
 • Byte av lysrör / tändare 100 kronor
 • Byte av ugnslampa 100 kronor
 • Avloppsrensning 200 kronor
 • Batteribyte 50 kronor
 • Elektroniskt dörröga 1.475 kronor / 148 kr/mån. i 10 mån.

VAD DIN HYRA BESTÅR AV

Fasta avgifter
Fastighetsskatt och ränta kan vi inte påverka, dessa nivåer ligger fast eller är beroende av andras beslut. Andra kostnader, till exempel, värme, el och vatten, är endast till viss del fasta. Här kan vi tillsammans pressa kostnaderna genom olika besparingsinsatser.

Rörliga kostnader
Det finns också rörliga kostnader som vi på Grums Hyresbostäder, tillsammans med Hyresgästföreningen, kan påverka. Det kan handla om allmänt underhåll, nya lekplatser, kostnadsfria områdeslokaler, skötselstandard på grönområden och den service vår personal svarar för. Många av de insatser vi gör utförs av upphandlade entreprenörer.

Samarbete 
Tillsammans med företrädare för Hyresgästföreningen försöker vi hitta en balans mellan underhålls- och serviceutbud samt fastställa en för hyresgästen rimlig hyra.

Senast uppdaterad: 2017-10-31


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se