NYCKLAR

Så här hanterar vi nycklar till lägenheterna.

Utkvittering av nycklar vid inflytt
När du flyttar in hos Grums Hyresbostäder ska du kvittera ut nycklarn på GHAB:s kontor.

Vid utlämning av nycklar ska följande uppvisas:

  •  Kvitto att hyran är betald
  •  Legitimation
  •  Fullmakt  - om anhörig kvitterar ut nycklarna

Observera att om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag är nästkommande vardag inflyttningsdag, om inget annat är uppgjort.

Du har rätt att tillträda bostaden fr.o.m kl. 12.00 på inflyttningsdagen.


När du flyttar ut

Samtliga nycklar till lägenheten måste lämnas tillbaka den dagen du flyttar ut, även nycklar till motorvärmare, tvättstuga, boknings-cylinder, bokningskort till tvättstuga, timloxkort och förråd om sådana är utkvitterade. Titta på nyckelkvittot som du fick vid din inflytt.

Lämnar du inte in alla nycklar och kort m.m. som du kvitterat ut blir du ersättningsskyldig för det som saknas och/eller eventuellt cylinderbyte.

Har du tappat bort en nyckel till din lägenhet måste vi göra ett cylinderbyte när du flyttar. Om du vet med dig att du saknar en nyckel till lägenheten är det bra om du meddelar detta till oss innan utflytt.


Extranycklar

För att minska risken att andra än du/ni som bor i lägenheten ska få tillgång till lägenhetsnycklar ska eventuella extranycklar beställas genom hyresvärden.

Har din nyckel gått av är det viktigt att du sparar båda delarna av nyckeln. Vi behöver båda delarna för att kostnadsfritt kunna göra en ny nyckel till dig. Saknas någon av delarna tillfaller kostnaden dig som hyresgäst.

Se även: Utelåst

Senast uppdaterad: 2014-08-18


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se