Ändrade tider för låsning och upplåsning av våra fastigheters entrédörrar.

För att öka tryggheten i våra fastigheter har vi ändrat tiderna för låsning och upplåsning av våra fastigheters entrédörrar.

De nya tider som gäller är:

Entrédörrarna låses kl. 18.00 och låses upp kl. 06.00.

 

Uppdaterad: 2022-10-17