UTELÅST

Om oturen är framme och du låser dig ute kan du kontakta
AVARN.

AVARN kan då komma och låsa upp din lägenhetsdörr.
För att AVARN ska låsa upp dörren till din lägenhet/lokal måste du kunna legitimera dig och kunna visa att du är behörig till lägenheten/lokalen.

Din kostnad för att få lägenhetsdörren öppnad är 1.000 kronor som betalas kontant, direkt på plats, till AVARN.
Väktaren ska lämna kvitto på låsöppningen.

Telefonnummer till AVARN är: 010-222 32 69.Senast uppdaterad: 2017-02-27


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 80 Grums • Tel. 0555-420 27 • grumshyresbostader@grums.se